„Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е специализирано дружество за счетоводни услуги, като предлага счетоводни решения за перфектна защита на интересите на клиентите. Прецизно счетоводно отчитане, вярно и точно представяне на финансовите резултати и правилно данъчно облагане са задължителна част от успеха на всяка компания. „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД предоставя професионално счетоводно обслужване, свързано с обработка и съхранение на документация, следене за коректно данъчно облагане, социално и здравно осигуряване съобразно законовите изисквания, обвързано с уникалните инвестиционни и финансови потребности на нашите клиенти и дългосрочната им стратегия за развитие. Нашите експерти осигуряват представителство пред всички държавни и финансови институции. Дейността на „Ей Ес Джи Акаунтинг“ ЕООД е съобразена с най-новите изисквания на действащото в момента законодателство в областта на счетоводството, данъците и осигуряването.

Актуално