Обработка на заплати и ТРЗ обслужване


изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори, Декларация образец 1 и Декларация образец 6
изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
изготвяна на платежните документи за разплащания към бюджета
представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж