Счетоводни консултации


данъчно планиране на дейността;
консултиране и прецизиране на договори от данъчна гледна точка;
легално оптимизиране на данъците;
консултации по трудово-правни и осигурителни въпроси;
консултиране и съдействие при създаване на компания;
представителство пред данъчните власти.