Месечни отчети според изискванията на собственика и мениджмънта


счетоводни услуги в съответствие с конкретните изисквания на клиента;
практични решения за подпомагане усъвършенстването на системи за финансова отчетност и контрол;
създаване на потребителски справки по форма зададена от нашите клиенти.