Други услуги


представителство и защита пред органи на данъчната администрация и НОИ;
обработка на данните със счетоводен продукт с възможност за обмяна на информация по електронен път;
текущи консултации относно измененията на законовата и нормативна база;
представителство пред данъчните власти при ревизии;
изготвяне на статистически тримесечни форми;
подготовка на документи за решаване данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи;